Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Wat betekent “aanvaardingsplicht”?

Wat betekent “aanvaardingsplicht”?

Met het invoeren van de aanvaardingsplicht leggen de regionale overheden de organisatie en de financiering van de inzameling en verwerking van afgedankte matrassen bij de producenten en invoerders.

Dit houdt onder meer in dat zij instaan voor het vergoeden van de recyclageparken voor de opslag, het transport en de verwerking van matrassen à rato van hun marktaandeel.

Daarbij moeten zij de wettelijk vastgelegde inzamel- en verwerkingspercentages behalen.

Bovendien verplicht de wetgever producenten en invoerders maatregelen te nemen op het vlak van de preventie en dienen zij sensibiliseringsacties op te zetten ten behoeve van de gebruikers van matrassen.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies