Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen

Privacy en cookie policy

Deze website of applicatie (“Website”) is een initiatief van Valumat, vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer BE 0677.948.539 en met maatschappelijke zetel te Hof ter Vleestdreef 5, 1070 Brussel (“Valumat” of “wij”). Iedere gebruiker of bezoeker van de Website (“Gebruiker”, “Bezoeker” of “u”) verstrekt door het bezoeken en/of gebruiken van de Website persoonsgegevens zoals hieronder verder toegelicht. Valumat treedt daarbij op als verantwoordelijke voor de verwerking voor wat betreft persoonsgegevens verzameld via de Website.

Valumat streeft ernaar uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met het toepasselijke wettelijke kader, zoals de Belgische Privacywet van 8 december 1992 en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (hierna “GDPR”).

U verklaart kennis te hebben genomen van deze Privacy en Cookie Policy (“Policy”), en aanvaardt bijgevolg de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven.

Deze Policy is vatbaar voor toekomstige aanpassingen en wijzigingen door Valumat. Valumat zal dergelijke aanpassingen of wijzigingen duidelijk communiceren, waarna u deze wijzigingen uitdrukkelijk aanvaardt. Het is dan ook aan de Bezoeker of Gebruiker om op regelmatige basis deze Policy te consulteren.

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Valumat treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. Valumat maakt bovendien gebruik van een aantal verwerkers die in opdracht van Valumat uw persoonsgegevens verwerken, en die de goede technische werking van de Website verzekeren.

Valumat maakt gebruik van de volgende categorieën verwerkers in het kader van de Website:

 • Verwerkers die instaan voor het hosten of maken van de Website
 • Verwerkers die statistieken van de Website verzamelen en weergeven
 • Verwerkers die e-mailmarketing en andere communicatiediensten aanbieden

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Valumat verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring van de Website aan te bieden. De gegevensverwerking is essentieel voor de goede werking van de Website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt voor volgende doeleinden, en andere verenigbare doeleinden:

 • De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel waarmee hij of zij acties kan verrichten op onze Website;
 • Het aanbieden van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening;
 • Het versturen van communicaties van commerciële of niet-commerciële aard;
 • Het informeren over de activiteiten en diensten van Valumat;
 • Het controleren van aangiftes en het uitbetalen van premies indien van toepassing;
 • Het beheren van klanten, leveranciers en andere business partners;
 • Het verlenen van ondersteuning in geval van vragen of opmerkingen;
 • Het opvolgen van klachten met betrekking tot de werking van onze Website;
 • Het uitvoeren van analyses en het opmaken van rapporten;
 • Het uitvoeren van audits ter controle van de relevante cijfers;
 • Het aankondigen van en het inschrijven voor evenementen;
 • Het bevorderen van onze samenwerking met u;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten, criminele of onwettelijke gedragingen en/of iedere andere handeling die ingaat tegen de voorwaarden waaronder onze Website worden aangeboden.

Valumat verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

3. Op welke grond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Valumat verwerkt uw persoonsgegevens verzameld via de Website op grond van (i) uw aanvaarding van deze Policy, en/of (ii) de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst die gesloten wordt tussen u en Valumat door middel van de Website (iii) de naleving van onze wettelijke verplichtingen, en/of (iv) de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Valumat, zoals het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van de interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging.

4. Op welke wijze worden uw persoonsgegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens worden verkregen enerzijds via uzelf, bijvoorbeeld het aanmaken van uw profiel of het invullen van online formulieren, anderzijds via verschillende technische middelen waarvan de Website gebruik maakt om de Gebruikers– en Bezoekerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in de Website te detecteren, zoals cookies (zie artikel 7) en loginformatie.

5. Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?

Valumat verzamelt de volgende categorieën persoonsgegevens, voor zover op u van toepassing:

 • Identificatiegegevens: Naam, voornaam
 • Contactgegevens: E-mailadres, telefoonnummer
 • Professionele gegevens: Functie, werkgever, ondernemingsnummer
 • Persoonlijke kenmerken: Geslacht, taal
 • Betalingsgegevens: Bankrekeningnummer
 • IP-adres, tijdstip van consultatie, vermoedelijke plaats van consultatie, gegevens met betrekking tot het gebruikte toestel.

6. Worden mijn gegevens overgedragen aan derde partijen binnen de EU?

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met de categorieën van verwerkers zoals bepaald in artikel 1 van deze Policy, business partners van Valumat en met autoriteiten of overheid.

Uw persoonsgegevens worden verder niet aan derde partijen verkocht, doorgegeven of meegedeeld.

7. Cookies

Introductie cookies

Valumat vindt het belangrijk dat u onze website en bijhorende onlinediensten ten volste kan benutten. Daarom maken we gebruik van technieken zoals cookies en scripts. Deze technieken noemen we voor het gemak ‘cookies’.

In dit cookiebeleid geven we u een duidelijke en transparante uitleg over welke cookies wij gebruiken en waarom we dit doen.

Wat zijn cookies?

Cookies zorgen ervoor dat het gebruik van onze website makkelijker wordt gemaakt, zodat uw ervaring op onze website en bijhorende internetdiensten optimaal is.

Cookies en web-opslagtechnologieën zoals lokale en sessie-opslag (‘cookies’) zijn – bijvoorbeeld – kleine tekstbestanden die door uw browser op uw apparaat worden geïnstalleerd als u onze website bezoekt. Deze bestanden bevatten unieke codes die – bijvoorbeeld – toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan een onlinedienst.
Ook web-technologieën van derde partijen, zoals scripts, pixels en tags die wij in onze website integreren plaatsen cookies op uw apparaat.

Waar komen cookies vandaan?

Op basis van de herkomst van cookies wordt er een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde First-party cookies en Third-party cookies.

First-party cookies zijn cookies die wij beheren en gebruiken op de website die u momenteel bezoekt en eventueel bijhorende online internetdiensten. Het is die website of onlinedienst die de cookies aanmaakt en plaatst om – bijvoorbeeld – goed te functioneren.

Third-party cookies zijn cookies die niet door onszelf, de beheerder van de website die u momenteel bezoekt, geplaatst worden maar door derde partijen. Deze derde partijen kunnen door het plaatsen van cookies informatie ontvangen, bijvoorbeeld wanneer u een pagina op de website heeft geladen.

Als u geen Third-party cookies wilt toestaan, dan kan u deze weigeren in uw cookieinstellingen.

Als u alle Third-party cookies weigert krijgt u enkel de functies op de website die gegarandeerd werken zonder deze cookies. In dat geval zijn onderdelen van de website, en eventueel bijhorende onlinediensten, die inhoud van derden kunnen bevatten (en dus cookies van derden kunnen plaatsen) voor u niet beschikbaar.
Als u de inhoud van de website toch wenst te gebruiken, dan dient u toestemming te geven voor het gebruik van Third-party cookies.

U kan toestemming geven voor het gebruik van deze cookies in uw cookieinstellingen.

Waarom gebruiken we cookies?

In de eerste plaats worden cookies gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren en onze onlinediensten beter te laten functioneren. Cookies maken uw online ervaring op verschillende manieren soepeler en meer interactief.

Zo moet u – bijvoorbeeld - door het gebruik van cookies niet altijd dezelfde gegevens invoeren, zoals uw logingegevens.
Daarnaast kunnen cookies gebruikt worden om de inhoud van onze website(s) en (mobiele) applicaties interessanter te maken voor u. Dat gebeurt door bepaalde inhoud aan te passen aan uw persoonlijke smaake en behoeften.

Ook worden cookies gebruikt om uw surfgedrag in kaart te brengen. Bijvoorbeeld hoe u op de website terechtgekomen bent. Door het analyseren van deze data kunnen we de website en eventueel bijhorende onlinediensten verbeteren waar nodig, en inspelen op de voorkeueren en noden van u en andere gebruikers. Tenslotte kan deze data gebruikt worden om bepaalde rapporteringsverplichtingen na te komen.

Welke cookies gebruiken we en voor welke doeleinden?

Er kunnen verschillende soorten cookies geplaatst worden via de website en eventueel bijhorende onlinediensten. Deze cookies kunnen opgedeeld worden in verschillende categorieën, waarover we hieronder meer uitleg geven.

Essentiële cookies
Worden gebruikt:

 • Om de website te laten functioneren zoals voorzien. 
 • Voor het uitlezen van browserinstellingen om de website optimaal weer te geven op uw beeldscherm.
 • Om de website gelijkmatig te belasten, waardoor deze steeds bereikbaar blijft.
 • Om u de mogelijkheid te geven te reageren op de website.

Essentiële cookies, ook strikt noodzakelijke cookies genoemd, zijn cookies die nodig zijn om onze website en eventueel bijhorende onlinediensten optimaal te laten werken. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist, het is dan ook niet mogelijk deze uit te schakelen of te weigeren.

Functionele cookies
Worden gebruikt:

 • Voor het leveren van multimediacontent volgens uw behoeften en interesses.
 • Om door u geselecteerde en ingevoerde instellingen en gegevens te onthouden.

Functionele cookies, ook aanbevelingscookies genoemd, stellen een website in staat om reeds ingevoerde gegevens en instellingen, zoals gebruikersnamen en taalkeuzes, op te slaan zodat die u betere en slimmere functies kan aanbieden. Ook geven functionele cookies ons de mogelijkheid meer gerichte aanbevelingen en suggesties te doen.
U kan deze cookies steeds in- of uitschakelen in de cookieinstellingen.

Analyse en optimalisatie cookies
Worden gebruikt:

 • Om te zien hoe u de website bezoekt.
 • Om meer te ontdekken over uw persoonlijk bezoek aan de verschillende pagina’s op de website.
 • De website te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften.

Prestatie cookies, ook statistische- of analytische cookies genoemd, verzamelen informatie over de manier waarop de website en eventueel bijhorende onlinediensten gebruikt worden. Met deze informatie kunnen statistische analyses gemaakt worden. Dankzij de resultaten van deze statistische analyses kunnen we de website en eventueel bijhorende onlinediensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken, door – bijvoorbeeld – de structuur, navigatie en inhoud aan te passen. Op deze manier trachten we uw ervaring op de website te verbeteren.
U kan deze cookies steeds in- of uitschakelen in de cookieinstellingen.

Marketing cookies
Worden gebruikt:

 • Om reclamecontent op websites of online banners relevanter te maken voor u en uw specifieke interesses.
 • Voor het creëren van online reclame die de juiste mensen aanspreekt met de juiste informatie.
 • Om te verhinderen dat voortdurend dezelfde advertenties verschijnen.

Marketing cookies, ook targeting- of reclama cookeis genoemd, volgen uw surfgedrag op onze website en eventueel bijhorende onlinediensten om een profiel samen te stellen dat gebruikt wordt om u relevante advertenties te tonen die bij uw persoonlijke interesses passen. Marketing cookies verzamelen enkel gegevens die iets over uw mediagebruik vertellen. Persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en dergelijk worden hiervoor niet gebruikt.
U kan deze cookies steeds in- of uitschakelen in de cookieinstellingen.

Ter verduidelijking: Het uitschakelen van deze cookies voorkomt niet dat u reclame te zien krijgt. De reclame die u te zien krijgt zal enkel minder relevant zijn, omdat niet aan uw – vermoedelijke – interesses aangepast zijn. Marketing cookies zorgen er voor dat de reclame die u te zien krijgt “op maat” gemaakt is.

Social Media cookies
Social Media cookies worden gebruikt om de integratie van sociaalnetwerksites, zoals Facebook en YouTube, op de website mogelijk te maken. De website kan ingebedde elementen van derde partijen, of knoppen om bepaalde elementen op de website te delen op een sociaalnetwerksite bevatten. Die derden kunnen via de website cookies plaatsen om gegevens te verzamelen, AgriRecover heeft geen invloed op wat deze derde partijen met deze gegevens doen. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen we u graag door naar de verklaringen die deze derde partijen hierover geven op hun eigen website en onlinediensten. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

Overzicht van alle cookies

Hier vindt u een gedetailleerde lijst van cookies die op deze website gebruikt worden:

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies