Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen

Communicatiemateriaal

Ben je eindverkoper van matrassen en je zamelt geen oude matrassen in van je klanten? Dan ben je wettelijk verplicht om jouw klanten te informeren waar ze met hun oude matrassen terecht kunnen. De affiche die uw klanten verwijst naar het recyclagepark kan je hier downloaden.

Ook eindverkopers die wel oude matrassen inzamelen, zijn verplicht om hun klanten hierover te informeren. Zij kunnen dit doen met deze affiche.

Alle eindverkopers dienen hun klanten te informeren over de milieubijdragen die consumenten betalen bij de aankoop van een nieuwe matras. Daarom zijn de milieubijdragen vermeld op beide affiches.

Bestellen communicatie materiaal

Leveringsadres:

Algemene folder

aantal x 1
Totaal
Nederlands
Frans

Folders eindverkopers

aantal x 1
Totaal
Nederlands
Frans

Affiche A3 voor inzamelpunten

aantal x 1
Totaal
Nederlands
Frans

Affiche A3 voor doorverwijzing naar recyclageparken

aantal x 1
Totaal
Nederlands
Frans
Grand totaal

Bedankt voor uw registratie!

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies