Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen

Ben je uitbater van een woonzorgcentrum, vakantiecentrum, gevangenis, hotel of een andere collectieve voorziening? Wettelijke verplichtingen zijn op jou van toepassing.

Elk bedrijf is wettelijk verplicht om oude matrassen die niet meer worden gebruikt selectief te laten inzamelen. Zorg ervoor dat je ze droog en zonder risico op verontreiniging oplaat. Jouw gehomologeerde Valumat-inzamelaar kan ze dan in optimale omstandigheden recycleren. 

Indien je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je bovendien een vergoeding.

Laat je afgedankte matrassen ophalen door een door Valumat gehomologeerde inzamelaar en ontvang een vergoeding!

Hoe alles precies in zijn werk gaat en wat de modaliteiten zijn, kan je bekijken in dit filmpje.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Andere weetjes
Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies