Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen

Deelnemerslijst Valumat

Producenten en invoerders van matrassen die aansluiten bij het Valumat-systeem noemen we “deelnemers”. Hiertoe ondertekenen zij een toetredingsovereenkomst. Aangezien Valumat de overeenkomsten met de gewesten momenteel nog onderhandelt, is de definitieve tekst van de toetredingsovereenkomst nog niet gekend. Verwacht wordt dat deze zal beschikbaar zijn tegen het najaar.

Terug
Wie houdt nu niet van cookies