Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen

Deelnemerslijst Valumat

Producenten en invoerders van matrassen die aansluiten bij het Valumat-systeem noemen we “deelnemers”. Hiertoe ondertekenen zij een toetredingsovereenkomst.
Volgende bedrijven hebben de wens uitgedrukt een toetredingsovereenkomst te willen ondertekenen met Valumat.

Terug
Wie houdt nu niet van cookies