Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Wie is producent of invoerder?

Wie is producent of invoerder?

De definities van “producent” zijn niet op exact dezelfde wijze geformuleerd in de drie regio’s maar ze bedoelen wel telkens hetzelfde, namelijk een producent is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eerste matrassen op de Belgische markt brengt of bestemt voor eigen gebruik. Dit kan dus zowel een matrasproducent als een invoerder, distributeur of eindverkoper zijn.

Dit geldt ook voor online verkoop of andere vormen van verkoop op afstand door niet-Belgische bedrijven aan Belgische particulieren.

Ook zorgcentra, vakantiecentra, rusthuizen... vallen onder de noemer ‘producent’ als zij matrassen invoeren vanuit het buitenland.

Ik ben buitenlands producent en verkoop in België

Ben je een buitenlands bedrijf dat matrassen uitvoert en verkoopt in België, dan zijn je Belgische klanten als invoerders aanvaardings­plichtig.

Je kan echter als buitenlandse leverancier de administratieve modaliteiten van de aanvaardings­plicht van je klanten in België overnemen. Je sluit je dan zelf aan bij Valumat en jaarlijks maak je een aangifte voor het aantal matrassen dat je op de Belgische markt brengt.

Je Belgische klant blijft echter als invoerder aanvaardings­plichtig. Je Belgische klanten moeten dan ook aan de regionale overheden aantonen dat hun buitenlandse leverancier deze matrassen aangeeft aan Valumat. Zij moeten je dus “mandateren”. Dat kan via een “mandaatformulier”.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies