Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen

Organisaties en nuttige links

Federaties die Valumat-lid zijn

Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie — Fedustria

Belgische federatie voor de handel en diensten — Comeos

Nationale Vereniging van de Belgische Meubelhandelaars — NAVEM

Serviceverlener

Dienstverlener en black box voor onder meer Valumat — Recydata

Gewestelijke administraties

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij — OVAM

Service Public de Wallonie, département du Sol et des Déchets — DSD

Leefmilieu Brussel

Federatie van milieubedrijven

Belgische federatie van de afval- en recyclagesector — Denuo

Gehomologeerde organismen voor de terugnameplicht van verpakkingen

Erkend organisme voor de informatie- en terugnameplicht van bedrijfsmatige verpakkingen — VALIPAC

Erkend organisme voor de informatie- en terugnameplicht van huishoudelijke verpakkingen — FOST Plus

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies