Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Hoeveel bedragen de bijdragen in 2024?

Hoeveel bedragen de bijdragen in 2024?

Wanneer je aansluit bij Valumat betaal je jaarlijks een bijdrage.

Infographic

De algemene vergadering van Valumat heeft voor 2024 volgende bijdragen vastgelegd:

  exclusief btw inclusief btw

Kindermatrassen, exclusief wieg-en parkmatrassen*

€ 3,51

€ 4,25

Matrassen en toppers** ≤ 120 cm

€ 7,02

€ 8,50

Matrassen en toppers** > 120 cm

€ 14,05

€ 17,00

* Kindermatrassen: matrassen van maximaal 70 x 140 centimeter, exclusief wieg-en parkmatrassen. Wieg-en parkmatrassen zijn matrassen met een hoogte van kleiner of gelijk aan 40 mm en een totale oppervlakte van maximaal 0,8 m2;
** Matrassen: producten die bestemd zijn om op te slapen en te rusten, geschikt voor het gebruik door de mens voor een lange periode, bestaande uit een sterke hoes, gevuld met kernmaterialen, en die kunnen worden geplaatst op een bestaande ondersteunende bedstructuur, inclusief toppers. Een topper is een dunne matras met een maximumdikte van tien centimeter die bovenop de normale matras wordt gelegd.

Opmerkingen bij de milieubijdragen

  • De bijdragen zijn zodanig berekend dat de inkomsten de verwachte uitgaven dekken.
  • De Valumat bijdrage is enkel van toepassing op hoeveelheden die op de Belgische markt komen. Matrassen die uitgevoerd worden, vallen NIET onder het Valumat-systeem.
  • Op de Valumat tarieven is een btw-percentage van 21% van toepassing.
  • De bijdrage kunnen variëren in de tijd, afhankelijk van de evolutie van de kosten.
  • De algemene vergadering van Valumat legt jaarlijks de bijdragen vast. Het is de bedoeling om de deelnemers steeds zo snel mogelijk te informeren over eventuele wijzigingen.

Doorrekenen van de milieubijdragen

De deelnemers aan het Valumat-systeem rekenen de vastgelegde Valumat bijdrage door aan hun klanten. Op facturen tussen professionelen (met BTW-nummer, B2B) moet de bijdrage zichtbaar worden vermeld op de factuur. Dit kan via een tekstlijn (milieubijdragen inbegrepen) of met expliciete vermelding van het bedrag van de milieubijdragen.
Voor verkopen aan consumenten (B2C) is het niet nodig om deze bijdrage te vermelden op de factuur of het kasticket maar het mag wel. De consument moet wel via andere communicatiemiddelen (vb. affiches, prijsetiketten in de winkel, vermelding in reclamefolders, website...) vernemen dat zijn totaalprijs inclusief de milieubijdrage is.

Mogelijkheden voor facturatie B2B:

  • per gefactureerd item met vermelding van bedrag
  • gegroepeerd met vermelding van (totaal)bedrag
  • per gefactureerd item of gegroepeerd met vermelding van "milieubijdragen inbegrepen"

Waarvoor worden de milieubijdragen gebruikt?

Een belangrijk deel van de bijdragen dient om de kosten te vergoeding van het gebruik van de recyclageparken, het transport en verwerking van afgedankte matrassen. Valumat vergoedt de eindverkopers voor de vrijwillige inzameling en de professionele markt voor inzameling via een gehomologeerde inzamelaar.
Naast de werkingskosten voorziet Valumat ook een budget voor onderzoek en ontwikkeling naar een makkelijk ontmantelbare en recycleerbare matras.

Waarvoor worden de milieubijdragen gebruikt?
Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies