Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
De jaarlijkse aangifte

De jaarlijkse aangifte

Jaarlijks rapporteer je aan Valumat over het aantal matrassen dat je op de Belgische markt hebt gebracht via een onlineapplicatie. Dit noemen we de jaarlijkse “aangifte”.

Tegen ten laatste 31 maart 2023 verwacht Valumat de eerste aangifte van het aantal matrassen op de markt gebracht in 2022.

Voor de volgende jaren ligt de deadline telkens op 31 maart van het jaar volgend op het referentiejaar. Dan zijn de werkelijke hoeveelheden op de markt gebrachte matrassen van het voorgaande jaar gekend.

Je aangifte stap voor stap

  1. In het begin van elk kalenderjaar stuurt Valumat je per e-mail een uitnodiging voor het invullen van je jaarlijkse aangifte met een unieke code.
  2. Je volgt de instructies om in te loggen in de applicatie.
  3. In het validatiescherm vul je de unieke code en ook je e-mailadres in.
  4. Er wordt dan een automatische e-mail met een link gegenereerd en naar je e-mailadres gestuurd.
  5. Klik vervolgens op deze link om je aangifte in te vullen en volg de instructies op het scherm.

Hulp nodig bij je aangifte?

Hulp nodig bij je aangifte? Raadpleeg de toelichting bij de aangifte of contacteer ons.

De facturatie en betaling

Facturatie bijdragen en betalingstermijnen 2023-2024

Eerste factuur: de afrekening 2022*

Valumat stuurt in april 2023 een afrekening van het voorbije jaar (2022).
De afrekening is het verschil tussen de effectieve bijdrage voor 2022 (zie aangifte 2022) en de reeds gefactureerde en betaalde voorschotten voor 2022. 

Deze factuur is betaalbaar op 30 dagen.

Drie voorschotfacturen 2023

Valumat stuurt op hetzelfde moment drie voorschotfacturen voor 2023 aan de deelnemers. Dat totale financieringsvoorschot is berekend als volgt: aantal matrassen op de Belgische markt gebracht in 2022 vermenigvuldigd met de tarieven van 2023.

De eerste factuur van 25% van het bedrag vervalt op 31 mei 2023.

De tweede factuur van 25% van het bedrag vervalt op 31 augustus 2023.

De derde factuur van 25% van het bedrag vervalt op 30 november 2023.

Dit betekent dat deelnemers jaarlijks slechts 75% van het verschuldigde financieringsvoorschot voor 2023 dienen te betalen in 2023. Het saldo van 25% wordt verrekend in april 2024 samen met de afrekening over het jaar 2023. De afrekening 2023 is het verschil tussen de effectieve bijdrage voor 2023 en de reeds gefactureerde en betaalde voorschotten voor 2023.

Dit zorgt ervoor dat de voorfinanciering voor de deelnemers beperkt is en dat men onmiddellijk de totaliteit van de aangerekende btw kan recupereren.

Klik hier voor de tijdlijn van aangifte, facturatie en betaling.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies