Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
De jaarlijkse aangifte

De jaarlijkse aangifte

Jaarlijks rapporteer je aan Valumat over het aantal matrassen dat je op de Belgische markt hebt gebracht via een onlineapplicatie. Dit noemen we de jaarlijkse “aangifte”.

Tegen ten laatste 31 maart 2024 verwacht Valumat de eerste aangifte van het aantal matrassen op de markt gebracht in 2023.

Voor de volgende jaren ligt de deadline telkens op 31 maart van het jaar volgend op het referentiejaar. Dan zijn de werkelijke hoeveelheden op de markt gebrachte matrassen van het voorgaande jaar gekend.

Je aangifte stap voor stap

  1. In het begin van elk kalenderjaar stuurt Valumat je per e-mail een uitnodiging voor het invullen van je jaarlijkse aangifte met een unieke code.
  2. Je volgt de instructies om in te loggen in de applicatie.
  3. In het validatiescherm vul je de unieke code en ook je e-mailadres in.
  4. Er wordt dan een automatische e-mail met een link gegenereerd en naar je e-mailadres gestuurd.
  5. Klik vervolgens op deze link om je aangifte in te vullen en volg de instructies op het scherm.

Hulp nodig bij je aangifte?

Hulp nodig bij je aangifte? Raadpleeg de toelichting bij de aangifte of contacteer ons.

De facturatie en betaling

Facturatie bijdragen en betalingstermijnen 2024-2025

Eerste factuur: de afrekening 2023*

Valumat stuurt in april 2024 een afrekening van het voorbije jaar (2023).
De afrekening is het verschil tussen de effectieve bijdrage voor 2023 (zie aangifte 2023) en de reeds gefactureerde en betaalde voorschotten voor 2023. 

Deze factuur is betaalbaar op 30 dagen.

Drie voorschotfacturen 2024

Valumat stuurt op hetzelfde moment drie voorschotfacturen voor 2024 aan de deelnemers. Dat totale financieringsvoorschot is berekend als volgt: aantal matrassen op de Belgische markt gebracht in 2023 vermenigvuldigd met de tarieven van 2024.

De eerste factuur van 25% van het bedrag vervalt op 31 mei 2024.

De tweede factuur van 25% van het bedrag vervalt op 31 augustus 2024.

De derde factuur van 25% van het bedrag vervalt op 30 november 2024.

Dit betekent dat deelnemers jaarlijks slechts 75% van het verschuldigde financieringsvoorschot voor 2024 dienen te betalen in 2024. Het saldo van 25% wordt verrekend in april 2025 samen met de afrekening over het jaar 2024. De afrekening 2024 is het verschil tussen de effectieve bijdrage voor 2024 en de reeds gefactureerde en betaalde voorschotten voor 2024.

Dit zorgt ervoor dat de voorfinanciering voor de deelnemers beperkt is en dat men onmiddellijk de totaliteit van de aangerekende btw kan recupereren.

Klik hier voor de tijdlijn van aangifte, facturatie en betaling.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies