Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
De jaarlijkse aangifte

De jaarlijkse aangifte

Jaarlijks rapporteer je aan Valumat over het aantal matrassen dat je op de Belgische markt hebt gebracht via een onlineapplicatie. Dit noemen we de jaarlijkse “aangifte”.

Tegen ten laatste 31 maart 2021 verwacht Valumat de eerste aangifte van het aantal matrassen op de markt gebracht in 2020.

Voor de volgende jaren ligt de deadline telkens op 31 maart van het jaar volgend op het referentiejaar. Dan zijn de werkelijke hoeveelheden op de markt gebrachte matrassen van het voorgaande jaar gekend. Je maakt in je jaarlijkse aangifte een onderscheid tussen het materiaal en het formaat van de matrassen.

Je aangifte stap voor stap

  1. In het begin van elk kalenderjaar stuurt Valumat je per e-mail een uitnodiging voor het invullen van je jaarlijkse aangifte met een unieke code.
  2. Je volgt de instructies om in te loggen in de applicatie.
  3. In het validatiescherm vul je de unieke code en ook je e-mailadres in.
  4. Er wordt dan een automatische e-mail met een link gegenereerd en naar je e-mailadres gestuurd.
  5. Klik vervolgens op deze link om je aangifte in te vullen en volg de instructies op het scherm.

Het aangifteformulier

Klik hier voor een voorbeeld van het aangifteformulier dat we begin 2021 online zetten. Je dient voor 31 maart 2021 het aantal verkochte matrassen in 2020 in te vullen waarbij je een onderscheid maakt tussen de verschillende materialen en formaten van matrassen.

Hulp nodig bij je aangifte?

Hulp nodig bij je aangifte? Raadpleeg de toelichting bij de aangifte of contacteer ons.

De facturatie en betaling

Facturatie bijdragen en betalingstermijnen 2021

In april 2021 stuurt Valumat de eerste van drie voorschotfacturen voor 2021 aan de deelnemers.
Dat totale financieringsvoorschot is berekend als volgt: aantal matrassen op de Belgische markt gebracht in 2020 vermenigvuldigd met de tarieven van 2021.
Het bedrag van de eerste voorschotfactuur bedraagt 25% van het totale financieringsvoorschot voor 2021.
We factureren in eerste instantie maar 25% van het totaalbedrag omdat de deelnemers onmogelijk de totaliteit van deze bijdrage kunnen voorfinancieren.

Deze eerste factuur is betaalbaar tegen einde mei 2021.

In de loop van de maand juli 2021 factureert Valumat de tweede voorschotfactuur en in de loop van oktober 2021 de derde en laatste voorschotfactuur voor 2021. Het bedrag van deze voorschotfacturen bedraagt telkens 25% van het totale financieringsvoorschot voor 2021. Deze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen.
Dit betekent dat deelnemers slechts 75% van het verschuldigde financieringsvoorschot voor 2021 dienen te betalen in 2021. Het saldo van 25% wordt verrekend in april 2022 samen met de afrekening over het jaar 2021 (zie verder).

Facturatie bijdragen en betalingstermijnen 2022-2023

Valumat stuurt in april 2022 een afrekening van het voorbije jaar (2021).
De afrekening is het verschil tussen de effectieve bijdrage voor 2021 (zie aangifte 2021) en de reeds gefactureerde en betaalde voorschotten voor 2021. 

Deze factuur is betaalbaar op 30 dagen.

Valumat stuurt op hetzelfde moment de voorschotfactuur voor 2022 aan de deelnemers. Dat totale financieringsvoorschot is berekend als volgt: aantal matrassen op de Belgische markt gebracht in 2021 vermenigvuldigd met de tarieven van 2022.
25% van het bedrag vervalt eind mei, 25% vervalt eind augustus en 25% vervalt eind november 2022.
Dit betekent dat deelnemers jaarlijks slechts 75% van het verschuldigde financieringsvoorschot voor 2022 dienen te betalen in 2022. Het saldo van 25% wordt verrekend in april 2023 samen met de afrekening over het jaar 2022. De afrekening 2022 is het verschil tussen de effectieve bijdrage voor 2022 en de reeds gefactureerde en betaalde voorschotten voor 2022.
Dit zorgt ervoor dat de voorfinanciering voor de deelnemers beperkt is en dat men onmiddellijk de totaliteit van de aangerekende BTW kan recupereren.

Klik hier voor de tijdlijn van aangifte, facturatie en betaling.

Overgangsperiode 2020-2021

Overgangsregeling: op ‘make-to-order’ of ‘referentie’-bestellingen van retailers bij producenten tot 31 december 2020 worden geen Valumat-bijdragen verrekend. Valumat zelf zal deze niet-inning compenseren door voor de maand januari 2021 geen bijdragen aan te rekenen aan de producent. In de praktijk betekent dit dat Valumat voor het jaar 2021 slechts 11/12de van de gerapporteerde verkochte hoeveelheden in 2020 aan de producent zal factureren. De producent betaalt dus geen bijdrage op de verkoop van gemiddeld 1 maand.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies