Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen

Vergoeding voor uitbaters van voorzieningen of instellingen

Valumat voorziet een financiële vergoeding voor professionele gebruikers die matrassen laten inzamelen door een door Valumat gehomologeerde inzamelaar. Om praktische reden wordt het bedrag berekend op basis van het ingezamelde tonnage (600 €/ton). Dit komt overeen met ongeveer 9 € per matras.

Voorwaarden

  • Je bent beroepshalve uitbater van een woonzorgcentrum, vakantiecentrum, gevangenis, hotel of een andere collectieve voorziening.
  • Je laat de afgedankte matrassen inzamelen door een gehomologeerde Valumat-inzamelaar of door een erkend kringloopcentrum.
  • Het type matras valt onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht.
  • Je slaat de matrassen droog en zonder risico op verontreiniging op.
  • Je spreekt in onderling overleg met je inzamelaar de modaliteiten en de kosten van inzameling af.

Bedrag

Valumat voorziet een financiële vergoeding voor professionele gebruikers die matrassen laten inzamelen door een door Valumat gehomologeerde inzamelaar. Om praktische reden wordt het bedrag berekend op basis van het ingezamelde tonnage (600 €/ton). Dit komt overeen met ongeveer 9 euro per matras.

Valumat bepaalt jaarlijks dit forfaitaire bedrag in functie van de marktomstandigheden voor inzameling, transport en verwerking op dat moment.

Hoe je vergoeding aanvragen?

Je hoeft zelf niets te doen. Het is je inzamelaar die jaarlijks je gegevens doorspeelt aan Valumat. Je logt in op onze website met je unieke code die je van Valumat ontvangt in de loop van de maand april van het jaar volgend op het jaar van ophaling en Valumat zorgt voor de betaling van je vergoeding.

Wanneer ontvang je jouw vergoeding?

De vergoedingen die betrekking hebben op ophalingen in 2024 betaalt Valumat uit in 2025.

Voor de boekhouding

De Valumat vergoedingen zijn subsidies en zijn dus vrij van btw. Je hoeft geen facturen te sturen en je krijgt ook geen creditnota. Je boekt je vergoeding op een 74-rekening (andere bedrijfsopbrengsten).

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies