Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Wat houdt de aanvaardings­plicht in?

Wat houdt de aanvaardings­plicht in?

Met het invoeren van de aanvaardings­plicht leggen de regionale overheden de organisatie en de financiering van de inzameling en verwerking van afgedankte matrassen bij de producenten en invoerders.

Dit houdt onder meer in dat zij instaan voor het vergoeden van de recyclage­parken voor de opslag, het transport en de verwerking van matrassen à rato van hun markt­aandeel.

Daarbij moeten zij de wettelijk vastgelegde inzamel- en verwerkings­percentages behalen.

Bovendien verplicht de wetgever producenten en invoerders maatregelen te nemen op het vlak van preventie en dienen zij sensibiliserings­acties op te zetten ten behoeve van de gebruikers van matrassen.

Infographic

Alles zelf organiseren? Of aansluiten bij Valumat?

Als producent of invoerder kan je individueel voldoen aan je wettelijke verplichtingen. Dat is echter een complexe, kostelijke en tijdrovende zaak.

Je kan ook aansluiten bij Valumat dat als collectief systeem de modaliteiten van de aanvaardings­plicht van haar deelnemers uitvoert. Zo ben je in orde met je wettelijke verplichtingen. In ruil hiervoor betaal je aan Valumat jaarlijks een bijdrage.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies