Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Export door mijn Belgische klant

Export door mijn Belgische klant

Ik produceer of voer matrassen in en verkoop deze aan mijn klant groothandel, die deze op zijn beurt exporteert. Moet ik hierop een bijdrage betalen aan Valumat?

Op het moment van de verkoop van de producent of invoerder aan de tussenhandelaar staat het niet altijd vast wie de uiteindelijke gebruiker van de matras zal zijn.

Exporteert je klant de bij jou aangekochte matrassen? Dan kan deze klant een “verklaring op erewoord export” invullen.

De hoeveelheden vermeld op deze verklaring kan je bij het invullen van je jaarlijkse aangifte aftrekken van de hoeveelheden die door jou op de Belgische markt gebracht zijn.

Met export wordt bedoeld het fysiek verzenden van matrassen buiten het Belgische grondgebied dat aanleiding geeft tot een vrijstelling van btw, te vermelden op de factuur, volgens artikel 39 (leveringen buiten de EU) of artikel 39bis (intracommunautaire levering), zoals gedefinieerd in het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

Buitenlandse consumenten die in België matrassen kopen, betalen de bijdrage wel.

Eigen export

Ik exporteer, door mijzelf geproduceerde of ingevoerde matrassen. Moet ik hierop een bijdrage betalen aan Valumat?

Neen, je moet hierop geen Valumat bijdrage betalen. Je jaarlijkse aangifte heeft enkel betrekking op de matrassen die je hebt geproduceerd of ingevoerd om op de Belgische markt te brengen.

Met export wordt bedoeld het fysiek verzenden van matrassen buiten het Belgische grondgebied dat aanleiding geeft tot een vrijstelling van btw, te vermelden op de factuur, volgens artikel 39 (leveringen buiten de EU) of artikel 39bis (intracommunautaire levering), zoals gedefinieerd in het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies