Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Hoe aansluiten?

Hoe aansluiten?

Indien je onderworpen bent aan de aanvaardingsplicht, kan je op een eenvoudige wijze aansluiten bij Valumat.

Download de toetredingsovereenkomst, de bijlage I aan de toetredingsovereenkomst en de identificatiefiche. Druk de toetredingsovereenkomst af in tweevoud en bezorg ons de ondertekende exemplaren, samen met de ingevulde identificatiefiche. Dat kan per post (Valumat vzw, Koning Astridlaan 59A/9, B-1780 Wemmel) of bij voorkeur per mail. Wij bezorgen je dan een door Valumat ondertekende overeenkomst.

Laat je als bedrijf matrassen produceren om onder je eigen naam (Private Label) op de Belgische markt te brengen, dan ben je aanvaardingsplichtig en moet je toetreden tot Valumat. Je kan echter ook je leverancier, als hij hiermee instemt, mandateren om de hoeveelheid matrassen die hij aan jou heeft geleverd onder jouw naam (Private Label) in zijn jaarlijkse aangifte aan Valumat op te nemen.

Ben je een buitenlands bedrijf dat matrassen uitvoert en verkoopt in België, dan zijn je Belgische klanten als invoerders aanvaardingsplichtig. Je kan echter als buitenlandse leverancier de administratieve modaliteiten van de aanvaardingsplicht van je klanten in België overnemen. Kijk hier hoe dat moet.

Waarom aansluiten?

Ben je onderworpen aan de aanvaardingsplicht voor matrassen als producent of invoerder? Raak je verdwaald in de administratieve rompslomp die de uitvoering van deze verplichting met zich meebrengt?
Geen probleem, sluit je aan bij Valumat. Valumat neemt dan de praktische modaliteiten van je aanvaardingsplicht over. Zo ben je helemaal in orde met je wettelijke verplichtingen. En dat in de drie gewesten.

Retroactief aansluiten

Indien een producent of invoerder op een latere datum tot het Valumat systeem toetreedt en hij heeft reeds in 2021 matrassen op de Belgische markt gebracht en kan niet aantonen dat hij via een individueel plan in orde was met de wetgeving, dan zullen bij toetreding tot het Valumat systeem de bijdragen steeds worden aangerekend vanaf 1 januari 2021, datum van het in voege treden van de aanvaardingsplicht.

Zo wil Valumat discriminatie vermijden ten aanzien van bedrijven die van bij de start van hun activiteiten bij Valumat zijn aansloten en bijgevolg ook altijd hun bijdragen hebben betaald.

Door retroactief aan te sluiten vermijd je ook eventuele boetes voor het niet individueel vervullen van je aanvaardingsplicht.

Niet in orde met de wetgeving?

Producenten en invoerders die niet in orde zijn met de regelgeving noemen we “free riders”.

Het behoort niet tot de bevoegdheden van Valumat om free riders te gaan bestraffen. Valumat zal de markt goed in de gaten houden en deze free riders proberen te overtuigen om toch aan te sluiten.

Indien dit niet lukt zullen we de namen doorspelen naar de regionale overheden die controles kunnen uitvoeren, bedrijven kunnen aanmanen om aan te sluiten bij Valumat en in laatste instantie kunnen overgaan tot het maken van een Proces-Verbaal.

Wie is nog aangesloten?

Benieuwd welke bedrijven deelnemen aan het Valumat-systeem voor de recyclage van matrassen?
Bekijk hier de lijst.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies