Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Wetgeving

Wetgeving

Invoerder of producent van matrassen in België? Wil je meer weten over de wetgeving? Raadpleeg de wettelijke verplichtingen die gelden in de 3 gewesten (Vlaanderen, Waals Gewest en Brussel Hoofdstedelijk Gewest) en Europa.

Het Vlaams Gewest

Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 23 december 2011.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Aanvaardingsplichtconvenant.

Het Waals Gewest

Décret relatif aux déchets van 9 maart 2023.

Het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2010 tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen.

Milieubeleidsovereenkomst

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Ordonnantie betreffende afvalstoffen van 14 juni 2012

Het besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen.

Milieubeleidsovereenkomst

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies