Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen

Geen verplichte fysieke terugname

In tegenstelling tot de meeste andere afvalstromen waarvoor er een aanvaardingsplicht geldt, zijn de eindverkopers van matrassen niet verplicht om de oude matrassen van hun klanten te aanvaarden. Dat is ook zo voor de tussenhandelaars en producenten of invoerders die matrassen verkopen aan een eindverkoper.

Valumat voorziet wel een financiële incentive voor eindverkopers die op vrijwillige basis afgedankte matrassen aanvaarden bij aankoop van een nieuwe matras. Om praktische reden wordt dat bedrag berekend op basis van het ingezamelde tonnage (600€/ton). Dit komt overeen met ongeveer 9 euro per matras.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies