Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen

Beslissingsboom hergebruik matrassen

Op initiatief van de regionale overheden en in samenwerking met de stakeholders is er een beslissingsboom ontwikkeld om een onderscheid te maken tussen matrassen die als afval moeten worden gecatalogeerd en matrassen die nog geschikt zijn voor hergebruik. Het doel is een objectief kader te creëren zodat het voor iedereen duidelijk is aan welke voorwaarden er moet worden voldaan om een matras te kunnen hergebruiken. Indien de matras als afval wordt gecatalogeerd, moet voor onder meer transport, opslag en export de afvalstoffenwetgeving gevolgd worden.

Deze regeling laat de regionale overheden ook toe hierop de nodige controles uit te voeren. Indien Valumat melding krijgt van overtredingen, zullen deze worden doorgegeven aan de regionale overheden. Zij zullen overtreders aanmanen zich in lijn te stellen met de regelgeving en in een volgende stap kunnen zij overgaan tot het opmaken van een PV.

Beslissingsboom hergebruik matrassen: geschikt voor hergebruik of niet?

 
* Wordt de matras als afvalstof beschouwd? Dan is de afvalstoffenregelgeving van toepassing.

Uitvoer, invoer en doorvoer van afgedankte matrassen

Wilt u afgedankte matrassen uitvoeren, invoeren of door een EU-lidstaat vervoeren? Dan moet u zich houden aan de Europese voorschriften voor het vervoer van afval (EVOA, Verordening 1013-2006). Voor afgedankte matrassen betekent dit dat uitvoer, invoer en doorvoer enkel kan onder vooraf goedgekeurde kennisgeving.

U kan volgende codes gebruiken voor afgedankte matrassen:

  • Euralcode 200199
  • Bazelcode A0000
Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies