Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen

Doe steeds beroep op een door Valumat gehomologeerde inzamelaar

Elk bedrijf is wettelijk verplicht om afgedankte matrassen apart op te slaan en te laten afhalen door een gehomologeerde inzamelaar. Zij laten de matrassen verwerken in daarvoor vergunde verwerkingsinstallaties.

Enkel wanneer je een beroep doet op een door Valumat gehomologeerde inzamelaar heb je recht op een vergoeding.

Klik hier voor de lijst van Valumat gehomologeerde inzamelaars.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies