Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Doorrekenen van de milieubijdrage aan je klanten

Doorrekenen van de milieubijdrage aan je klanten

De deelnemers aan het Valumat-systeem rekenen vanaf 1 januari 2021 de vastgelegde Valumat bijdrage door aan hun klanten.
Op facturen tussen professionelen (met BTW-nummer, B2B) moet de bijdrage zichtbaar worden vermeld op de factuur. Dit kan via een tekstlijn (milieubijdragen inbegrepen) of met expliciete vermelding van het bedrag van de milieubijdragen.
Voor verkopen aan consumenten (B2C) is het niet nodig om deze bijdrage te vermelden op de factuur of het kasticket maar het mag wel. De consument kan via andere communicatiemiddelen (vb. affiches, prijsetiketten in de winkel, vermelding in reclamefolders,...) vernemen dat zijn totaalprijs inclusief de milieubijdrage is.

Klik hier voor meer info over de milieubijdragen.
Klik hier voor meer informatie over wetgeving en prijsaanduiding voor consumenten (B2C).

Waarvoor worden de milieubijdragen gebruikt?

Een belangrijk deel van de bijdragen dient om de kosten te vergoeding van het gebruik van de recyclageparken, het transport en verwerking van afgedankte matrassen. Valumat vergoedt de eindverkopers voor de vrijwillige inzameling en de professionele markt voor inzameling via een gehomologeerde inzamelaar.
Naast de werkingskosten voorziet Valumat ook een budget voor onderzoek en ontwikkeling naar een makkelijk ontmantelbare en recycleerbare matras.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies