Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Vergoeding voor producenten

Vergoeding voor producenten

Valumat voorziet een financiële vergoeding voor producenten die deelnemer zijn aan het Valumat-systeem en die afgedankte matrassen inzamelen bij hun klanten. Om praktische reden wordt het bedrag berekend op basis van het ingezamelde tonnage (600 €/ton). Dit komt overeen met ongeveer 9 euro per matras.

Voorwaarden

  • Je bent producent en als deelnemer aangesloten bij Valumat.
  • Je laat de afgedankte matrassen inzamelen door een gehomologeerde Valumat inzamelaar of door een erkend kringloopcentrum.
  • Het type matras valt onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht.
  • Je slaat de matrassen droog en zonder risico op verontreiniging op.
  • Je spreekt in onderling overleg met je inzamelaar de modaliteiten en de kosten van inzameling af.
  • Je klant heeft geen recht op een vergoeding.

Bedrag

Valumat voorziet een financiële vergoeding voor voor producenten die deelnemer zijn aan het Valumat-systeem en die matrassen laten inzamelen door een door Valumat gehomologeerde inzamelaar of een erkende kringloopwinkel als matrassen nog in goede staat zijn. Om praktische reden wordt het bedrag berekend op basis van het ingezamelde tonnage (600 €/ton). Dit komt overeen met ongeveer 9 euro per matras.

Valumat bepaalt jaarlijks dit forfaitaire bedrag in functie van de marktomstandigheden voor inzameling, transport en verwerking op dat moment.

Hoe je vergoeding aanvragen?

Je hoeft zelf niets te doen. Het is je inzamelaar die jaarlijks je gegevens doorspeelt aan Valumat. Je logt in op onze website met je unieke code die je van Valumat ontvangt in de loop van de maand april van het jaar volgend op het jaar van ophaling en Valumat zorgt voor de betaling van je vergoeding.

Wanneer ontvang je je vergoeding?

De vergoedingen die betrekking hebben op ophalingen in 2024 betaalt Valumat uit in 2025.

Voor je boekhouding

De Valumat vergoedingen zijn subsidies en zijn dus vrij van btw.

Je hoeft geen facturen te sturen en krijgt geen creditnota.

Je boekt je vergoeding op een 74-rekening (andere bedrijfsopbrengsten).

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies