Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen

Voer je zelf matrassen in?

Voer je zelf matrassen in om ze in België op de markt te brengen, dan beschouwt de wetgever je voor deze matrassen als producent/invoerder en moet je voldoen aan de aanvaardingsplicht.
Meer info om bij Valumat aan te sluiten als producent vind je hier.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies