Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Ik ben een buitenlands producent en verkoop matrassen in België. Wat moet ik doen?

Ik ben een buitenlands producent en verkoop matrassen in België. Wat moet ik doen?

Ben je een buitenlands bedrijf dat matrassen uitvoert en verkoopt in België, dan zijn je Belgische klanten als invoerders aanvaardingsplichtig.

Je kan echter als buitenlandse leverancier de administratieve modaliteiten van de aanvaardingsplicht van je klanten in België overnemen. Je sluit je dan zelf aan bij Valumat en jaarlijks maak je een aangifte voor het aantal matrassen dat je op de Belgische markt brengt.

Je Belgische klant blijft echter als invoerder aanvaardingsplichtig. Je Belgische klanten moeten dan ook aan de regionale overheden aantonen dat hun buitenlandse leverancier deze matrassen aangeeft aan Valumat. Zij moeten je dus “mandateren”. Dat kan via een “mandaatformulier.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies