Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Waarom zou ik aansluiten bij Valumat?

Waarom zou ik aansluiten bij Valumat?

Ben je onderworpen aan de aanvaardingsplicht voor matrassen als producent of invoerder? Raak je verdwaald in de administratieve rompslomp die de uitvoering van deze verplichting met zich meebrengt?

Geen probleem, sluit je aan bij Valumat:

  • Valumat neemt je een vervelende taak uit handen.
  • Met Valumat vervul je je aanvaardingsplicht op een efficiënte manier.
  • Je hoeft geen fysieke terugname te organiseren van de oude matrassen bij je klanten.
  • Bedrijven die voor de individuele optie kiezen, moeten een individueel aanvaardingsplichtplan opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de OVAM. Het plan beschrijft hoe het bedrijf de selectieve inzameling en verwerking  organiseert. Ook moet het bedrijf de nodige preventiemaatregelen nemen en jaarlijks rapporteren over de uitvoering van het plan. Dit is een omslachtige en arbeidsintensieve taak als je die zelf moet vervullen.
  • Je hoeft zelf geen inzamel-en recyclagepercentages te bewijzen aan de overheden.
  • Je moet ook de gebruikers niet sensibiliseren.
  • Het professionele Valumat team helpt je met gratis advies bij het opmaken van je aangifte.

Valumat neemt dan de praktische modaliteiten van je aanvaardingsplicht over. Zo ben je helemaal in orde met je wettelijke verplichtingen. En dat in de drie gewesten.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies