Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Hoe vind ik een gehomologeerde Valumat inzamelaar of een erkend kringloopcentrum?

Hoe vind ik een gehomologeerde Valumat inzamelaar of een erkend kringloopcentrum?

Elk bedrijf moet afgedankte matrassen apart opslaan en laten afhalen door een door de regionale overheden geregistreerde inzamelaar. Zij laten de matrassen verwerken in daarvoor vergunde verwerkingsinstallaties.

Enkel wanneer je een beroep doet op een door Valumat gehomologeerde inzamelaar of erkend kringloopcentrum heb je recht op een vergoeding bij vrijwillige inzameling van consumenten.

Klik hier voor de lijst van Valumat gehomologeerde inzamelaars en erkende kringloopcentra.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies