Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Ik ben professionele gebruiker. Waar kan ik mijn oude matras inleveren?

Ik ben professionele gebruiker. Waar kan ik mijn oude matras inleveren?

Elke bedrijf is wettelijk verplicht om afgedankte matrassen apart op te slaan en te laten afhalen door een geregistreerde inzamelaar. Zij laten de matrassen verwerken in daarvoor vergunde verwerkingsinstallaties.

Enkel wanneer je een beroep doet op een door Valumat gehomologeerde inzamelaar heb je recht op een vergoeding bij vrijwillige inzameling van consumenten.

Noch Valumat, noch je leverancier van matrassen hebben een erkenning of vergunning om zelf afgedankte matrassen op te halen.

Klik hier voor de lijst van Valumat gehomologeerde inzamelaars.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies