Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Hoe sluit ik aan bij Valumat?

Hoe sluit ik aan bij Valumat?

Indien je onderworpen bent aan de aanvaardingsplicht, kan je op een eenvoudige wijze aansluiten bij het Valumat-systeem. 

Producenten en invoerders van matrassen die aansluiten bij het Valumat-systeem noemen we “deelnemers”. Hiertoe ondertekenen zij een toetredingsovereenkomst. Aangezien de overeenkomsten met de gewesten momenteel nog worden onderhandeld, is de definitieve tekst van de toetredingsovereenkomst nog niet gekend. Verwacht wordt dat deze zal beschikbaar zijn tegen het najaar.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies