Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Wanneer rekenen enerzijds retailers/invoerders (B2C) en anderzijds fabrikanten/invoerders (B2B) de Valumat-bijdrage aan?

Wanneer rekenen enerzijds retailers/invoerders (B2C) en anderzijds fabrikanten/invoerders (B2B) de Valumat-bijdrage aan?

De definitie van producent is niet exact dezelfde in de drie regio’s. In de definitie wordt producten “op de markt brengen” ook omschreven als, “verkopen”, “in de handel brengen”, “weder verkopen” en “verhandelen”.

Algemeen wordt aangenomen dat de bijdrage wordt aangerekend op het ogenblik dat een matras wordt gefactureerd: wanneer een factuur wordt opgesteld aan een Belg, wordt het op de Belgische markt gebracht.

Opgelet: producenten en invoerders betalen ook een bijdrage wanneer omwille van een of andere reden geen factuur wordt opgemaakt en de matras op de Belgische markt komt.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies