Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Wanneer factureert Valumat de milieubijdragen?

Wanneer factureert Valumat de milieubijdragen?

Facturatie bijdragen en betalingstermijnen 2023-2024

Valumat stuurt in april 2023 een afrekening van het voorbije jaar (2022).

De afrekening is het verschil tussen de effectieve bijdrage voor 2022 (zie aangifte 2022) en de reeds gefactureerde en betaalde voorschotten voor 2022. 

Deze factuur is betaalbaar op 30 dagen.

Valumat stuurt op hetzelfde moment de voorschotfactuur voor 2023 aan de deelnemers. Dat totale financieringsvoorschot is berekend als volgt: aantal matrassen op de Belgische markt gebracht in 2022 vermenigvuldigd met de tarieven van 2023.

25% van het bedrag vervalt eind mei, 25% vervalt eind augustus en 25% vervalt eind november 2023.

Dit betekent dat deelnemers jaarlijks slechts 75% van het verschuldigde financieringsvoorschot voor 2023 dienen te betalen in 2023. Het saldo van 25% wordt verrekend in april 2024 samen met de afrekening over het jaar 2023. De afrekening 2023 is het verschil tussen de effectieve bijdrage voor 2023 en de reeds gefactureerde en betaalde voorschotten voor 2023. 

Dit zorgt ervoor dat de voorfinanciering voor de deelnemers beperkt is en dat men onmiddellijk de totaliteit van de aangerekende BTW kan recupereren.

Klik hier voor de tijdlijn van aangifte, facturatie en betaling.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies