Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Wanneer factureert Valumat de milieubijdragen?

Wanneer factureert Valumat de milieubijdragen?

Facturatie bijdragen en betalingstermijnen 2021

In april 2021 stuurt Valumat de eerste van drie voorschotfacturen voor 2021 aan de deelnemers. 

Dat totale financieringsvoorschot is berekend als volgt: aantal matrassen op de Belgische markt gebracht in 2020 vermenigvuldigd met de tarieven van 2021.

Het bedrag van de eerste voorschotfactuur bedraagt 25% van het totale financieringsvoorschot voor 2021.

We factureren in eerste instantie maar 25% van het totaalbedrag omdat de deelnemers onmogelijk de totaliteit van deze bijdrage kunnen voorfinancieren.

Deze eerste factuur is betaalbaar tegen einde mei 2021.

In de loop van de maand juli 2021 factureert Valumat de tweede voorschotfactuur en in de loop van oktober 2021 de derde en laatste voorschotfactuur voor 2021. Het bedrag van deze voorschotfacturen bedraagt telkens 25% van het totale financieringsvoorschot voor 2021. Deze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen.

Dit betekent dat deelnemers slechts 75% van het verschuldigde financieringsvoorschot voor 2021 dienen te betalen in 2021. Het saldo van 25% wordt verrekend in april 2022 samen met de afrekening over het jaar 2021).

Facturatie bijdragen en betalingstermijnen 2022-2023

Valumat stuurt in april 2022 een afrekening van het voorbije jaar (2021).

De afrekening is het verschil tussen de effectieve bijdrage voor 2021 (zie aangifte 2021) en de reeds gefactureerde en betaalde voorschotten voor 2021. 

Deze factuur is betaalbaar op 30 dagen.

Valumat stuurt op hetzelfde moment de voorschotfactuur voor 2022 aan de deelnemers. Dat totale financieringsvoorschot is berekend als volgt: aantal matrassen op de Belgische markt gebracht in 2021 vermenigvuldigd met de tarieven van 2022.

25% van het bedrag vervalt eind mei, 25% vervalt eind augustus en 25% vervalt eind november 2022.

Dit betekent dat deelnemers jaarlijks slechts 75% van het verschuldigde financieringsvoorschot voor 2022 dienen te betalen in 2022. Het saldo van 25% wordt verrekend in april 2023 samen met de afrekening over het jaar 2022. De afrekening 2022 is het verschil tussen de effectieve bijdrage voor 2022 en de reeds gefactureerde en betaalde voorschotten voor 2022. 

Dit zorgt ervoor dat de voorfinanciering voor de deelnemers beperkt is en dat men onmiddellijk de totaliteit van de aangerekende BTW kan recupereren.

Klik hier voor de tijdlijn van aangifte, facturatie en betaling.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies