Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Wanneer factureert Valumat de milieubijdragen?

Wanneer factureert Valumat de milieubijdragen?

Facturatie bijdragen en betalingstermijnen 2024-2025

Valumat stuurt in april 2024 een afrekening van het voorbije jaar (2023).

De afrekening is het verschil tussen de effectieve bijdrage voor 2023 (zie aangifte 2023) en de reeds gefactureerde en betaalde voorschotten voor 2023. 

Deze factuur is betaalbaar op 30 dagen.

Valumat stuurt op hetzelfde moment de voorschotfactuur voor 2024 aan de deelnemers. Dat totale financieringsvoorschot is berekend als volgt: aantal matrassen op de Belgische markt gebracht in 2023 vermenigvuldigd met de tarieven van 2024.

25% van het bedrag vervalt eind mei, 25% vervalt eind augustus en 25% vervalt eind november 2024.

Dit betekent dat deelnemers jaarlijks slechts 75% van het verschuldigde financieringsvoorschot voor 2024 dienen te betalen in 2024. Het saldo van 25% wordt verrekend in april 2025 samen met de afrekening over het jaar 2024. De afrekening 2024 is het verschil tussen de effectieve bijdrage voor 2024 en de reeds gefactureerde en betaalde voorschotten voor 2024. 

Dit zorgt ervoor dat de voorfinanciering voor de deelnemers beperkt is en dat men onmiddellijk de totaliteit van de aangerekende BTW kan recupereren.

Klik hier voor de tijdlijn van aangifte, facturatie en betaling.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies