Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Worden de declaraties van de deelnemers geauditeerd? Wat met de verklaringen op erewoord?

Worden de declaraties van de deelnemers geauditeerd? Wat met de verklaringen op erewoord?

De regelgeving in de drie gewesten verplicht Valumat om de declaraties van de deelnemers te (laten) auditeren. Dat zal gebeuren door een externe partij aangeduid door Valumat en op kosten van Valumat. Valumat zal eveneens audits uitvoeren op de “verklaringen op erewoord”.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies