Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Hoe wordt de bijdrage boekhoudkundig verwerkt en hoe wordt ze opgenomen in de btw-aangifte?

Hoe wordt de bijdrage boekhoudkundig verwerkt en hoe wordt ze opgenomen in de btw-aangifte?

Voor alle duidelijkheid, het zijn de producenten, invoerders die dienen toe te treden tot het beheersorganisme Valumat. Voor iedere matras die de producenten, invoerders op de Belgische markt brengen dienen zij een milieubijdrage aan te rekenen. Zij het aan een eindklant gebruiker (consument/hotel/ziekenhuis/gevangenis….) of aan een groothandel, verkoper die op zijn beurt de bijdrage aan de eindklant zal doorrekenen.

Voor de producenten/invoerders, is de aan te rekenen milieubijdrage niet in de aan- en verkoopprijs begrepen. De milieubijdrage en de btw hierop moeten dus aan de klanten worden aangerekend bovenop de normale verkoopprijs en dienen in de btw-aangifte als een prestatie van diensten te worden opgenomen. De geïnde bijdrage wordt achteraf door de producenten/invoerders doorgestort aan Valumat. Valumat zal hiervoor jaarlijks een factuur sturen.

De inning en het doorstorten van de milieubijdrage kan op diverse manieren boekhoudkundig verwerkt worden.

  • Een eerste optie is om de inning van deze bijdragen eerst te boeken als een opbrengst (klasse 7) en bij het afsluiten van het boekjaar voor het doorstorten van de milieubijdrage aan Valumat, een “te ontvangen factuur” te voorzien (klasse 6). Het beheerorganisme Valumat zal dan begin van het daaropvolgende jaar de door de producent/invoerder geïnde bijdragen via factuur opvragen.  Deze factuur saldeert de aangelegde provisie “te ontvangen facturen.
  • Een tweede optie is om de inning deze milieubijdrage te boeken op een wachtrekening (klasse 4), zoals ook gebeurt voor de BTW. De bijdragen worden dan beschouwd als gefactureerde en geïnde bedragen die niet aan het bedrijf toebehoren, maar als een bedrag dat ‘opzijgezet’ wordt. De producenten/invoerders melden aan het begin van het daaropvolgende jaar de hoeveelheid door hen op de markt gebrachte matrassen. Op basis van deze aangifte zal het beheersorganisme Valumat de milieubijdrage aanrekenen. De door Valumat aangerekende bijdrage saldeert de rekening waarop de door de producent/invoerder geïnde bijdragen werden geboekt. Het verschil tussen het totaal in het boekjaar gefactureerde milieubijdragen en de omzet terug te vinden in de boekhouding zal toegelicht dienen te worden bij de opmaak van de BTW-omzetovereenstemming.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies