Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Moet ik aansluiten bij Valumat om te voldoen aan de aanvaardingsplicht?

Moet ik aansluiten bij Valumat om te voldoen aan de aanvaardingsplicht?

Als producent of invoerder kan je individueel voldoen aan je wettelijke verplichtingen. Dat is echter een complexe, kostelijke en tijdrovende zaak.

Je kan ook aansluiten bij Valumat dat als collectief systeem de modaliteiten van de aanvaardingsplicht van haar deelnemers uitvoert. Zo ben je in orde met je wettelijke verplichtingen. In ruil hiervoor betaal je aan Valumat jaarlijks een bijdrage.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies