Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Ik exporteer, door mijzelf geproduceerde of ingevoerde matrassen. Moet ik hierop een bijdrage betalen aan Valumat?

Ik exporteer, door mijzelf geproduceerde of ingevoerde matrassen. Moet ik hierop een bijdrage betalen aan Valumat?

Neen, je moet hierop geen Valumat bijdrage betalen. Je jaarlijkse aangifte heeft enkel betrekking op de matrassen die je hebt geproduceerd of ingevoerd om op de Belgische markt te brengen.

Met export wordt bedoeld het fysiek verzenden van matrassen buiten het Belgische grondgebied dat aanleiding geeft tot een vrijstelling van btw, te vermelden op de factuur, volgens artikel 39 (leveringen buiten de EU) of artikel 39bis (intracommunautaire levering), zoals gedefinieerd in het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies