Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Waarvoor dienen de milieubijdragen?

Waarvoor dienen de milieubijdragen?

Een belangrijk deel van de bijdragen dient om de kosten te vergoeden van het gebruik van de recyclageparken, het transport en verwerking van afgedankte matrassen. Valumat vergoedt de eindverkopers voor de vrijwillige inzameling en de professionele markt voor inzameling via een gehomologeerde inzamelaar.
Naast de werkingskosten voorziet Valumat ook een budget voor onderzoek en ontwikkeling naar een makkelijk ontmantelbare en recycleerbare matras.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies