Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Klopt het dat we niet verplicht zijn om in onze cataloog te vermelden dat de Valumat-bijdrage is inbegrepen?

Klopt het dat we niet verplicht zijn om in onze cataloog te vermelden dat de Valumat-bijdrage is inbegrepen?

In verband met communicatie aan de consument is (net zoals dat ook geldt voor andere afvalstromen onderworpen aan een aanvaardingsplicht) het volgende voorzien: “De eindverkoper brengt conform artikel 3.2.1.1, §7 van het VLAREMA op een duidelijk zichtbare plaats in elk van zijn verkooppunten een bericht aan waarop onder de titel “AANVAARDINGSPLICHT” is aangegeven op welke wijze hij voldoet aan de bepalingen van hoofdstuk 3 van het VLAREMA en op welke wijze de koper zich kan ontdoen van zijn afgedankte matras. Ook bij verkoop buiten een verkoop ruimte (bv. online) moet de consument hierover geïnformeerd worden.” Het is dus aangewezen om in uw catalogi (vb. met een *) de vermelding “Valumat-bijdrage inbegrepen” te voorzien.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies