Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Kan ik later retroactief aansluiten bij Valumat?

Kan ik later retroactief aansluiten bij Valumat?

Indien een producent of invoerder op een latere datum tot het Valumat systeem toetreedt en hij heeft reeds in 2021 matrassen op de Belgische markt gebracht en kan niet aantonen dat hij via een individueel plan in orde was met de wetgeving, dan zullen bij toetreding tot het Valumat systeem de bijdragen steeds worden aangerekend vanaf 1 januari 2021, datum van het in voege treden van de aanvaardingsplicht.

Zo wil Valumat discriminatie vermijden ten aanzien van bedrijven die van bij de start van hun activiteiten bij Valumat zijn aansloten en bijgevolg ook altijd hun bijdragen hebben betaald.

Door retroactief aan te sluiten vermijd je ook eventuele boetes voor het niet individueel vervullen van je aanvaardingsplicht.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies