Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Waar vind ik de regelgeving over de aanvaardingsplicht?

Waar vind ik de regelgeving over de aanvaardingsplicht?

Invoerder of producent van matrassen in België? Wil je meer weten over de wetgeving? Raadpleeg de wettelijke verplichtingen die gelden in de 3 gewesten (Vlaanderen, Waals Gewest en Brussel Hoofdstedelijk Gewest) en Europa.

Het Vlaams Gewest

Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 23 december 2011.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Aanvaardingsplichtconvenant.

Het Waals Gewest

Décret relatif aux déchets van 27 juni 1996.

Het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2010 tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen.

Milieubeleidsovereenkomst

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Ordonnantie betreffende afvalstoffen van 14 juni 2012

Het besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen.

Milieubeleidsovereenkomst: in onderhandeling.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies