Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Kan ik als producent een vergoeding krijgen als ik afgedankte matrassen ophaal bij mijn klanten?

Kan ik als producent een vergoeding krijgen als ik afgedankte matrassen ophaal bij mijn klanten?

Je hebt ook al producent recht op de vergoeding van 600 €/ton voor de afgedankte matrassen die je bij je klanten gaat ophalen. Let wel: in dat geval zal je klant geen vergoeding krijgen.

Er gelden dezelfde voorwaarden als voor eindverkopers en professionelen:

  • Je laat de afgedankte matrassen ophalen door een gehomologeerde Valumat inzamelaar.
  • Het type matras valt onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht.
  • Je slaat de matrassen droog en zonder risico op verontreiniging op.
  • Je spreekt in onderling overleg met je inzamelaar de modaliteiten en de kosten van inzameling af.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies