Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Wat zijn de bijdragen?

Wat zijn de bijdragen?

Wanneer je aansluit bij Valumat betaal je jaarlijks een bijdrage.

De algemene vergadering van Valumat heeft voor 2024 volgende bijdragen vastgelegd:

  exclusief btw inclusief btw

Kindermatrassen, exclusief wieg-en parkmatrassen*

€ 3,51

€ 4,25

Matrassen en toppers** ≤ 120 cm

€ 7,02

€ 8,50

Matrassen en toppers** > 120 cm

€ 14,05

€ 17,00

* Kindermatrassen: matrassen van maximaal 70 x 140 centimeter, exclusief wieg-en parkmatrassen. Wieg-en parkmatrassen zijn matrassen met een hoogte van kleiner of gelijk aan 40 mm en een totale oppervlakte van maximaal 0,8 m2;
** Matrassen: producten die bestemd zijn om op te slapen en te rusten, geschikt voor het gebruik door de mens voor een lange periode, bestaande uit een sterke hoes, gevuld met kernmaterialen, en die kunnen worden geplaatst op een bestaande ondersteunende bedstructuur, inclusief toppers. Een topper is een dunne matras met een maximumdikte van tien centimeter die bovenop de normale matras wordt gelegd.

Opmerkingen bij de milieubijdragen

  • De bijdragen zijn zodanig berekend dat de inkomsten de verwachte uitgaven dekken.
  • De Valumat bijdrage is enkel van toepassing op hoeveelheden die op de Belgische markt komen. Matrassen die uitgevoerd worden, vallen NIET onder het Valumat-systeem.
  • Op de Valumat tarieven is een btw-percentage van 21% van toepassing.
  • De bijdrage kunnen variëren in de tijd, afhankelijk van de evolutie van de kosten.
  • De algemene vergadering van Valumat legt jaarlijks de bijdragen vast. Het is de bedoeling om de deelnemers steeds zo snel mogelijk te informeren over eventuele wijzigingen.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies