Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen
Wat is het verschil tussen een milieubijdrage en een taks?

Wat is het verschil tussen een milieubijdrage en een taks?

De bijdrage die deelnemers aan Valumat betalen is geen taks.

Een taks of belasting wordt opgelegd door de overheid en vastgelegd in een wetgeving.

De bijdrage aan Valumat dient om de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de aanvaardingsplicht te dekken. De algemene vergadering van Valumat legt de bijdragen jaarlijks vast.

De gewestelijke overheden dienen de bijdragen goed te keuren.

FAQ

Er zijn geen resultaten voor deze selectie.

Terug

Valumat op TV Oost

Wie houdt nu niet van cookies